Update oktober 2018: Bedankt voor je bezoek aan onze website en je mogelijke interesse in persoonlijke begeleiding bij je studie!

Helaas zijn alle beschikbare plaatsen voor de huidige periode bezet en ook de wachtlijst is overvol... Mocht je voor een latere periode begeleiding willen, dan kun je het beste vanaf maart 2019 informeren naar de mogelijkheden. Hartelijke groet, StudentCoach Zeeland

Code of conduct

Waarom?

Studentcoachzeeland wil geen onduidelijkheid over de aard van de aangeboden diensten daarom is er een code of conduct (gedragscode) opgesteld waaraan onderwijsinstellingen en studenten/young professionals Studentcoachzeeland kunnen houden.

 

Wat?

  • Respect en integriteit vormen de basis van alles
  • Gemaakte afspraken worden nagekomen
  • Communicatie is transparant en rechtstreeks
  • Diensten worden altijd geëvalueerd en op basis daarvan verbeterd waar dat kan of nodig is
  • Ondersteuning betekent wat het zegt, dus de student krijgt advies m.b.t. structuur en richting, maar zorgt zelf voor de inhoud van een rapport, onderzoeksvoorstel of scriptie
  • De verantwoordelijkheid voor het rapport, onderzoeksvoorstel of scriptie blijft te allen tijde bij de student zelf
  • De inhoud van de begeleiding is strikt vertrouwelijk
  • Waar mogelijk en/of wenselijk wordt samengewerkt met (de betrokken begeleiders van) de onderwijsinstelling
  • De criteria ten aanzien van de beoordeling, zoals opgesteld door de onderwijsinstelling, vormen het uitgangspunt voor de begeleiding

Studentcoachzeeland
Facebook
Oranjelaan 3, 4332 VA, Middelburg,
telefoon: 0611775518
e-mail: info@studentcoachzeeland.nl